Giá Thuê Gia Sư Tại Nhà Và Gia Sư Online Mới Nhất 2023

Xem nhanh:

 • Mở đầu: Giới Thiệu Tác Động Học Phí

 • Phần 1: Học Phí Gia Sư Cấp 1 & Cấp 2

 • Phần 2: Học Phí Gia Sư Cấp 3 & IELTS

 • Phần 3: Đánh Giá Gia Sư Online

 • Phần 4: Học Phí Gia Sư Online

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh trung tâm Đỗ Nhân

Các Tác Động Học Phí Gia Sư

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá thuê gia sư:

 • Địa điểm: Thay đổi theo mặt bằng chung, đặc biệt giá dạy kèm ở Tp HCM có mức chênh lệch cao tùy khu vực.

 • Thời gian học: Nhu cầu tăng hoặc giảm giờ học, phí gia sư có thể tăng hoặc giảm theo đó.

 • Môn học: Các môn như anh văn, Ielts, luyện thi Đại học - THPTQG có giá thuê gia sư cao hơn.

 • Gia sư online: Tiết kiệm chi phí & tiện lợi. Nhưng cần thận trọng sự phù hợp.

 1. Theo Tháng: Bảng Giá Gia Sư Tiểu Học & THCS

Cập nhật tháng 9/2023

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh bảng giá tham khảo

Bảng Giá Dạy Kèm Sinh Viên:

Học 2 buổi

 • Cấp 1: Học phí từ 1,000,000 đến 1,200,000 đồng

 • Cấp 2: Học phí từ 1,100,000 đến 1,400,000 đồng

Học 3 buổi

 • Cấp 1: Học phí từ 1,300,000 đến 1,500,000 đồng

 • Cấp 2: Học phí từ 1,500,000 đến 1,800,000 đồng

Học 4 buổi

 • Cấp 1: Học phí từ 1,500,000 đến 2,000,000 đồng

 • Cấp 2: Học phí từ 2,000,000 đến 2,500,000 đồng

Bảng Giá Dạy Kèm Giáo Viên:

Học 2 buổi

 • Cấp 1: Học phí từ 1,600,000 đến 2,000,000 đồng

 • Cấp 2: Học phí từ 1,600,000 đến 2,000,000 đồng

Học 3 buổi

 • Cấp 1: Học phí từ 2,000,000 đến 2,500,000 đồng

 • Cấp 2: Học phí từ 2,100,000 đến 2,600,000 đồng

Học 4 buổi

 • Cấp 1: Học phí từ 2,400,000 đến 3,000,000 đồng

 • Cấp 2: Học phí từ 2,500,000 đến 3,000,000 đồng

 1. Theo Tháng: Bảng Giá Gia Sư THPT & IELTS

Cập nhật tháng 11/2023

Gia Sư Đỗ Nhân

Bảng Giá Dạy Kèm Sinh Viên:

Học 2 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 1,200,000 đến 1,800,000 đồng

 • IELTS: Học phí từ 1,500,000 đến 2,000,000 đồng

Học 3 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 1,600,000 đến 2,000,000 đồng

 • IELTS: Học phí từ 1,800,000 đến 2,500,000 đồng

Học 4 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 2,400,000 đến 2,800,000 đồng

 • IELTS: Học phí từ 2,400,000 đến 2,800,000 đồng

Bảng Giá Dạy Kèm Giáo Viên:

Học 2 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 2,000,000 đến 2,500,000 đồng

 • IELTS: Học phí từ 2,000,000 đến 2,500,000 đồng

Học 3 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 2,400,000 đến 3,000,000 đồng

 • IELTS: Học phí từ 2,800,000 đến 3,500,000 đồng

Học 4 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 2,800,000 đến 4,000,000 đồng

 • IELTS: Học phí từ 3,500,000 đến 4,000,000 đồng

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh gia sư online

 1. Cập Nhật Mới: Gia Sư Online

Học kèm gia sư trực tuyến có giá học phí thấp hơn từ 20% đến 40% so với học tại nhà.

Thận trọng với học sinh cấp 1 & cấp 2:

 • Đánh giá: Chưa hiệu quả, học sinh cấp tiểu học và THCS phần lớn khó thích nghi với mô hình online - trực tuyến.

 • Phân tích: Chủ quan của chúng tôi, có thể do cách học truyền thống hiện tại chưa đủ thúc đẩy sự tự giác cần có trong online, khiến các em tiếp xúc kém với loại hình online.

 • Ngoại lệ: Vẫn có tỉ lệ nhỏ học sinh thuộc cấp 2 với tính chủ động sẵn có, tỏ ra rất hiệu quả với gia sư trực tuyến

Cân nhắc cho học sinh cấp 3:

 • Đánh giá: Rất tốt và đóng vai trò trong giảm phí gia sư đáng kể. Phù hợp nếu phụ huynh đang băn khoăn trong chi phí.

 • Phân Tích: Cũng cần xét đến quán tính tự học của học sinh để tăng giảm kết hợp giữa trực tiếp & trực tuyến.

 1. Theo Tháng: Bảng Giá Gia Sư Online

Cập nhật tháng 11/2023

Gia Sư Đỗ Nhân

Giá Dạy Kèm Online Sinh Viên:

Online 2 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 800,000 đến 1,500,000 đồng

 • LT & IELTS: Học phí từ 900,000 đến 1,600,000 đồng

Online 3 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 1,000,000 đến 1,600,000 đồng

 • LT & IELTS: Học phí từ 1,100,000 đến 2,000,000 đồng

Online 4 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 1,400,000 đến 2,300,000 đồng

 • LT & IELTS: Học phí từ 1,400,000 đến 2,300,000 đồng

Giá Dạy Kèm Online Giáo Viên:

Online 2 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 1,200,000 đến 2,000,000 đồng

 • LT & IELTS: Học phí từ 1,200,000 đến 2,000,000 đồng

Online 3 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 1,500,000 đến 2,400,000 đồng

 • LT & IELTS: Học phí từ 1,700,000 đến 2,800,000 đồng

Online 4 buổi

 • Cấp 3: Học phí từ 1,700,000 đến 3,200,000 đồng

 • LT & IELTS: Học phí từ 2,200,000 đến 3,200,000 đồng

TTGS Đỗ Nhân hỗ trợ chọn lọc gia sư khách quan & trung thực, giúp bạn tìm được giải pháp học tập phù hợp nhất.