Môn Học Khoa Học Tự Nhiên Là GìVà Thắc Mắc Gia Sư Báo Bài

Summary:

Môn học Khoa học tự nhiên cảu cấp 2 được đưa vào chương trình từ năm 2018, Chúng ta cùng tìm hiểu về môn học và cách tiếp cận với giải pháp gia sư mới nhất để giúp con học giỏi toàn diện.

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh môn khtn (1)

Môn Khoa Học Tự Nhiên Là Gì

Trong chương trình cải cách giáo dục cấp THCS, các môn khoa học tự nhiên như Lý, Hóa, và Sinh được gom gọn lại. Mục tiêu là giảm tải cho học sinh, và sau đó phân loại lại trong cấp 3.

Tuy nhiên, mặc dù chương trình được giảm tải, song lại xuất hiện các tồn tại mới:

  • Bổ sung Các phần khó được thêm vào (VD: Môn lý học điện xoay chiều từ lớp 9)

  • Hạn chế của giáo viên trong tiếp cận chương trình mới (VD: Một giáo viên dạy nhiều môn)

  • Cách học mới nhưng chưa đồng bộ (VD: Vẫn dạy theo bố cục đề thi cũ)

Với những khó khăn này, nhu cầu về tìm hiểu môn Khoa Học Tự Nhiên trở nên quan trọng hơn hết, đặc biệt khi vai trò giúp con hiểu về môn học trở nên cấp thiết đối với phụ huynh.

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh gia sư báo bài

Gia Sư Báo Bài: Tối Ưu Môn KHTN

Trước những đổi mới của Bộ theo từng năm về hình thức dạy và học cho học sinh cấp 2. Chúng tôi giới thiệu dịch vụ Gia sư báo bài

Mục tiêu:

  • Dạy môn Khoa học tự nhiên: Các môn Lý, Hóa, Sinh

  • Dạy thêm môn toán: Chỉ kết hợp cho lớp 6 & lớp 7

  • Hỗ trợ dò bài môn xã hội: Theo thời khóa biểu

Lợi thế bởi tư duy trẻ trung và được tiếp cận với những nền tảng công nghệ & giáo dục đương thời, các gia sư tại TTGS Đỗ Nhân đang tiếp cận rất tốt trong các thay đổi của học sinh THCS.

Những thống kê của chúng tôi cho thấy, chia sẻ dịch vụ gia sư báo bài đang gia tăng hơn 30%, so với năm 2022.

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh học phí gia sư báo bài

Học Phí Gia Sư Báo Bài

Bảng giá gia sư tại nhà môn báo bài - Cấp 2

Bảng Giá Gia Sư Sinh Viên:

Học 3 buổi

  • Môn Báo Bài: Học phí từ 1,500,000 đến 1,800,000 đồng

Học 4 buổi

  • Môn Báo Bài Học phí từ 2,000,000 đến 2,500,000 đồng

Bảng Giá Gia Sư Giáo Viên:

Học 3 buổi

  • Môn Báo Bài Học phí từ 2,100,000 đến 2,600,000 đồng

Học 4 buổi

  • Môn Báo Bài Học phí từ 2,500,000 đến 3,000,000 đồng

Bảng giá gia sư tại nhà luôn được cập nhật thường xuyên.

Tại TTGS Đỗ Nhân, chúng tôi "hướng dẫn tận tình" gia sư dạy báo bài những thay đổi mới nhất của chương trình, giúp học sinh dễ dàng thực hiện mục tiêu học tập.