Môn Khoa Học Xã Hội Là Gì và Phương Pháp Học Giỏi

Summary:

Trước những thay đổi của chương trình giáo dục mới và sự quan tâm về giải pháp học giỏi toàn diện cho con, chúng tôi giới thiệu bài viết về môn khoa học xã hội và giải pháp giúp con học tốt bộ môn.

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh môn khxh (1)

  1. Môn Khoa Học Xã Hội Là Gì

Trong chương trình cải cách giáo dục cấp THCS - Giai đoạn 2018, các môn khoa học xã hội Lịch sử và Địa lý được làm gọn lại. Mục tiêu là giảm tải cho học sinh cấp 2. Tuy chương trình ít thay đổi, nhưng cách tiếp cận với môn học có vẻ khác nhiều so với trước đây.

Nhu cầu giúp con học giỏi bộ môn khoa học xã hội được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong vai trò giúp con định hướng các vấn đề lịch sử, địa lý và nâng cao hiểu biết xã hội, các phụ huynh cần có giải pháp giúp con học tốt môn học này.

  1. Phương Pháp Học Giỏi Môn KHXH

  • Lý thuyết: giúp con cách phân loại các chủ đề lý thuyết lịch sử và địa lý để nhớ lâu các ý chính trong từng môn học.

  • Học cấu trúc: cách tổ chức việc học theo chuỗi liên kết để bao quát tất cả các khía cạnh của mỗi sự kiện. phụ huynh có thể tham khảo sách của Tony Buzan.

  • Học đa dạng: sử dụng sách giáo trình, và thảo luận cùng con để giúp học sinh tăng cường hiểu biết.

  • Công nghệ: sử dụng ứng dụng, trang web giáo dục, và các công cụ online tăng cường ghi nhớ.

  • Thói quen: xây dựng thói quen học tập liên tục, bằng cách đặt ra các mục tiêu ngắn hạn để con duy trì động lực.

Gia Sư Đỗ Nhân

ảnh minh họa môn địa lý

3. Giải Pháp Gia Sư Báo Bài

Trong nỗ lực tìm giải pháp để học sinh học tốt bộ môn Khoa học xã hội, chúng tôi tạo ra hình thức Gia sư báo bài được kết hợp các môn học chính và môn khoa học xã hội.

Gia Sư Đỗ Nhân

Học Phí Gia Sư Sinh Viên:

Học 3 buổi

  • Báo bài: Học phí từ 1,500,000 đến 1,800,000 đồng

Học 4 buổi

  • Báo bài: Học phí từ 2,000,000 đến 2,500,000 đồng

Tham khảo thêm: Học phí theo buổi được Gia sư Đỗ Nhân cập nhật mới nhất.

Hy vọng với những thông tin và giải pháp gia sư môn báo bài trên, đã giúp con yêu của bạn học giỏi bộ môn khoa học xã hội cách toàn diện. Tại TTGS Đỗ Nhân, chúng tôi tạo nên dịch vụ giảng dạy tận tâm giúp giúp học sinh thực hiện các mục tiêu học tập tốt nhất.