BẢNG GIÁ GIA SƯ & CÁC ƯU ĐÃI ĐANG CHỜ BẠN!

Bảng Giá Học Kèm Tại Nhà

GIA SƯ CẤP 1

Sinh Viên Dạy Lớp 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Học 2 buổi
  • Học phí từ 1,000,000 đến 1,200,000 đồng
Học 3 buổi
  • Học phí từ 1,300,000 đến 1,500,000 đồng
Học 4 buổi
  • Học phí từ 1,500,000 đến 2,000,000 đồng

Giáo Viên Dạy Lớp 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Học 2 buổi
  • Học phí từ 1,600,000 đến 2,000,000 đồng
Học 3 buổi
  • Học phí từ 2,000,000 đến 2,500,000 đồng
Học 4 buổi
  • Học phí từ 2,400,000 đến 3,000,000 đồng

HỌC THỬ 1 BUỔIMIỄN PHÍ

Được dẫn dắt bởi các Gia sư tâm huyết, cùng những thay đổi tích cực của học viên, cho thấy sự nghiêm túc trong công tác đào tạo Gia sư của chúng tôi

Gia Sư Đỗ Nhân

Nguyễn Vũ Hoàng

Tổ chức nhân sự

ĐẶC QUYỀN CỦA BẠN

Học Thử Miễn Phí 1 Buổi Với Gia Sư Cấp 1

Học Phí Có Sẵn Nhiều Lựa Chọn Tiết Kiệm

Theo Dõi Định Kỳ Đảm Bảo Chất Lượng Học Tập

Hồi Đáp Thắc Mắc

BẠN BĂN KHOĂN

ĐĂNG KÝ NGAY

Gia Sư Đỗ Nhân